Co je to svod

Řád pro popisný svod – bonitaci KCHT

1. Popisný svod Klubu chovatelů teriérů je pořádán u plemen český teriér, dandie dinmont teriér, skotský teriér a west highland white teriér.

2. Popisného svodu se může zúčastnit jedinec starší dvanácti měsíců, a to bez ohledu na to, zda má či nemá absolvovánu výstavu a zda jeho majitel je či není členem klubu. Popisný svod se skládá z detailního popisu exteriérových znaků hodnoceného jedince.

3. Podkladem popisného svodu je předem připravený formulář obsahující hodnocení jednotlivých partií. Hodnocení je anonymní, k posudkovému listu se až po posouzení přikládá fotokopie průkazu původu.

4. Závěr popisného svodu může znít:
a)Doporučen k chovu – takový jedinec je zařazen do chovu, pokud splní další chovnými podmínkami požadované náležitosti, např. výstavní ocenění.
b)Nedoporučen k chovu – v případě, že pes vykazuje vlastnost, která je v posudkovém listě přímo psána jako z chovu vylučující (např. absence řezáku ,nekorektní skus, anomálie prutu, vada pigmentu) nebo pokud hodnocený jedinec nevyhovuje podmínkám pro zařazení do chovu (absence většího počtu zubů než povolují podmínky u plemene, nestandardní kohoutková výška)
c)Popisný svod odložen – v případě, že zjištěné nedostatky jsou závažné, ale je možnost, že se dalším vývojem psa situace změní (např. pigmentace u plemene west highland white teriér).

5. Originál posudkového listu obdrží majitel hodnoceného jedince, kopie zůstává chovatelskému klubu. Výsledek svodu je zapisován do PP.

6. Popisné svody posuzuje nejméně jeden rozhodčí s aprobací na hodnocené plemeno plus na místě určený zástupce chovatelů. Ze strany KCHT je snaha, aby popisné svody posuzovali v rámci možností stejní rozhodčí. Důvodem je požadavek na stejné hodnocení.

7. Proti výsledku popisného svodu se může majitel psa odvolat. Odvolání se podává výboru KCHT písemnou formou s termínem dodání do 14 dnů po konání svodu.

Schváleno výborem KCHT dne 31.října 2010

Popisné svody mají význam pro majitele psů – mohou si předem ověřit, jakou kvalitu asi jejich pes vykazuje. Mají význam i pro chovatele, protože i on si může ověřit výsledky jednotlivých spojení. Největší význam mají samozřejmě pro poradce chovu, protože podrobné informace jsou podkladem pro jejich práci.


A jak to vypadá prakticky?

Přijdete se svým pejskem na svod. Jako první se zapíšete. Při zápisu dáváte ke kontrole očkovací průkaz s platným očkováním, originál rodokmenu s vyplněným majitelem na zadní straně. 99% příchozích nemá majitele na zadní straně rodokmenu vyplněného a na svodu pak akorát působí zmatek. Nebuďte mezi nimi. Dále u zápisu předložíte ke kontrole i 2 oboustranné kopie rodokmenu (také s majitelem na zadní straně) a pokud máte doklad o zaplacení členství v KCHT, zaplatíte 200 Kč, jinak 350 Kč. Dostanete lísteček s pořadovým číslem.

Než bude Vaše číslo voláno, máte většinou chvilku času. Je vhodné si pejska celého rozkartáčovat (nejde o výstavu, ale proč by nemohl budoucí plemeník vypadat dobře), dát mu výstavní vodítko a trochu ho v novém prostředí motivovat nějakým pamlskem.

Až Vás zavolají, berte ke stolu pořadové číslo, rodokmen a jeho 2 kopie (nic víc). Všechno tam odevzdáte. Pes se rovnou dává na stůl k posouzení. Jako první se změří jeho kohoutková výška. Pak ho posuzující celého prohlédne a prohmatá a zapisovateli diktuje do svodové karty. Po posouzení na stole se chodí. Většinou se jde první kolečko a pak tam a zpátky, aby se pes posoudil v pohybu. Neměl by skákat, stopovat po koberci, ani tahat do stran.

Po posouzení Vám bude vrácen rodokmen se zapsaným výsledkem svodu a svodová karta. Na svodu je možné si u poradkyně chovu rovnou zaplatit za uchovnění psa.

Zpět