Judge Stelios Makaritis, GR

Shows

24.5.2015 CACIB Saarbrücken/D, judge Stelios Makaritis/GR (BOB) :: female Keira Happy Naux

31.1.2015 CACIB Thessaloniki/GR, judge Stelios Makaritis/GR (BOB) :: female Mitsiter Rea

24.6.2012 CACIB Athens/GR, judge Stelios Makaritis/GR (BIG)

Photo

 


 
2019 © Westieinfo.com