Zeus Adamas
pes

Datum narození: 3.3.1995
Chovatel: Zeus, S

Zeus Attikos Zeus Asklipios Highstile Paladin
Bikelia's Dolly-of-Zeus
Zeus Akropolis Ashgate Auchtoo
Zeus Apakalypsis
Zeus Alithia Primos Question Mark Domaroy Kyle'o Mccain
Primos Kiss Me Quick
Zeus Akropolis Ashgate Auchtoo
Zeus Apakalypsis
 


 
2018 © Westieinfo.com