Valdepino Montiliado iz Baltiyskoy Peny
male

Litter Iringo Bingo *9.9.2014
Valdepino Montiliado iz Baltiyskoy Peny x Nord Praid Tsarskaya Zabava
male Iringo Bingo Veston Finli
female Iringo Bingo Velari Mango


 


 
2019 © Westieinfo.com