Český grandšampion
PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU

  1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy. 

  2. Po potvrzení titulu Český šampion krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

  3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími. 

  4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR. 

  5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

  6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

  7. Řád je platný od 1.1.2008. Započítávají se čekatelství udělená od 1.1.2008.

Zpět