Smetanka z Knyazhego Dvora
female

Litter *5.7.2016
Invincible Tyson Tory's Secret x Smetanka z Knyazhego Dvora
male Asterix z Knyazhego Dvora


 


 
2024 © Westieinfo.com