Tattarmaya's Waka Waka
male

Litter Luna de Media Noche *13.11.2014
Tattarmaya's Waka Waka x Luna de Media Noche Ginebra
female Luna de Media Noche Z-Willow

Litter Luna de Media Noche *13.5.2014
Tattarmaya's Waka Waka x W. D. O'La La Chocco Shop
male Luna de Media Noche Wcrafts Master

Litter Craft's Master *31.12.2012
Tattarmaya's Waka Waka x De la Figalfresa Coral
male Craft's Master D. Juan
male Craft's Master Othelo
female Craft's Master La Gioconda
3/2+1


 


 
2022 © Westieinfo.com