Bogarhazi Innocent Love
male

Litter J Blataj *11.4.2021
Bogarhazi Innocent Love x Yolanda Kalisma
male Jakob Blataj
male Jazzman Blataj
female Jette Blataj
female Jolie Rose Blataj
4/2+2

Litter F Třešňový květ *4.5.2020
Bogarhazi Innocent Love x Yzzi Třešňový květ
male Fanfan Třešňový květ
male Forester Třešňový květ
male Franklin Třešňový květ
female Fabienne Třešňový květ
female Fleur Třešňový květ
female Francis Třešňový květ
6/3+3

Litter B *9.3.2020
Bogarhazi Innocent Love x Wild Cat from Blataj
female Bessy from Mikristar


 


 
2021 © Westieinfo.com