I'm Mad about You od Bobika
female

Litter I od Bobika *27.10.2017
Summer Wine od Bobika x I'm Mad about You od Bobika
female I'm Too Sexy od Bobika
3/2+1

Litter H od Bobika *16.12.2015
Burneze Mr Saragoir x I'm Mad about You od Bobika
male Hamish od Bobika
female Helenka do Ksiezopola od Bobika
female Hello I'm Here od Bobika
female Hurra Hurra od Bobika
4/1+3

Litter B od Bobika *5.1.2015
Alborada Firecracker x I'm Mad about You od Bobika
female Big Love od Bobika
female Big Star od Bobika
2/0+2

Litter od Bobika *12.6.2014
Tommy Storczykowa x I'm Mad about You od Bobika
female Dzika Mrówka od Bobika
1/0+1


 


 
2021 © Westieinfo.com