Oh La La des Rosiers
female

Litter *11.3.2012
Keen Expression Dragon Knight x Oh La La des Rosiers
male Humphrey des Rosiers
female Harmonie des Rosiers
female Hollyday des Rosiers
3/1+2

Litter *5.11.2010
Keen Expression Dragon Knight x Oh La La des Rosiers
male Adonis des Rosiers
male Aristocrat des Rosiers
female A-jeannie des Rosiers
female A-pauline des Rosiers
4/2+2


 


 
2021 © Westieinfo.com