Famecheck Joyous
female

Litter Famecheck *31.10.1987
Famecheck Clever Dick x Famecheck Joyous
male Famecheck Paratrooper
female Famecheck Cleverstance
female Famecheck Fanciful
female Famecheck Jet-Propelled
4/1+3

Litter *
Ianbar Incentive x Famecheck Joyous
male Ianbarino de Cinoteca Nono


 


 
2022 © Westieinfo.com