Ezhevika First Snow iz Baltiyskoy Peny
female

Litter *24.10.2012
Ezhen Bon Enfant iz Baltiyskoy Peny x Ezhevika First Snow iz Baltiyskoy Peny
female Lilush Crown Princess iz Baltiyskoy Peny

Litter iz Baltiyskoy Peny *9.12.2010
Alborada Heraldo x Ezhevika First Snow iz Baltiyskoy Peny
male Valdepino Montiliado iz Baltiyskoy Peny

Litter iz Baltiyskoy Peny *4.2.2008
Who's Tough Rider x Ezhevika First Snow iz Baltiyskoy Peny
female Fru-Fru Sweet Marmelad iz Baltiyskoy Peny

Litter iz Baltiyskoy Peny *2.8.2006
Leonhard's Pearldiver x Ezhevika First Snow iz Baltiyskoy Peny
male Olympic Gold iz Baltiyskoy Peny
female Ovatsyi Uxe iz Baltiyskoy Peny

Litter *
Leonhard's Pearldiver x Ezhevika First Snow iz Baltiyskoy Peny
female Ovacia Yuhe iz Baltiyskoy Peny


 


 
2021 © Westieinfo.com