Cromwell White Oleander
male

Litter E White Oleander *3.4.2008
Cromwell White Oleander x Drewsill White Oleander
male El'Cadwell White Oleander
1/1+0

Litter D White Oleander *17.3.2008
Cromwell White Oleander x Viniegrette White Oleander
female D'Arsie White Oleander
1/0+1

Litter G Bohemia Arnet's *2.9.2007
Cromwell White Oleander x Kitty Blataj
male Gerry Bohemia Arnet's
1/1+0

Litter of Rolling Stones *21.11.2005
Cromwell White Oleander x I am the Best of Rolling Stones
female My Chelsea of Rolling Stones

Litter J White Oleander *6.11.2005
Cromwell White Oleander x Thallassa White Oleander
female Jill White Oleander
1/0+1

Litter H White Oleander *29.6.2005
Cromwell White Oleander x Agrippa White Oleander
male Higgins White Oleander
female Heather White Oleander
female Humbuckie White Oleander
3/1+2

Litter G White Oleander *27.6.2005
Cromwell White Oleander x Frangipani White Oleander
female Gallinthea White Oleander
female Geraldine White Oleander
female Guenevere White Oleander
female Gwynethleen White Oleander
4/0+4

Litter H Orchidea Boyx's *27.3.2005
Cromwell White Oleander x Diwien Orchidea Boyx's
male Hardwick Orchidea Boyx's
male Huckleberry Orchidea Boyx's
female Heather Orchidea Boyx's
female Heidy Orchidea Boyx's
female Henrietta Orchidea Boyx's
5/2+3

Litter G Orchidea Boyx's *1.11.2004
Cromwell White Oleander x Yannet White Oleander
male Gucci Orchidea Boyx's
female Geisha Orchidea Boyx's
female Grace Orchidea Boyx's
3/1+2

Litter D Beast of Prey *7.6.2004
Cromwell White Oleander x O'Lucill White Oleander
male Danglars Beast of Prey
male Darssien Beast of Prey
male Duncan D'Or Beast of Prey
female Drissbee Beast of Prey
4/3+1

Litter Z White Oleander *23.3.2004
Cromwell White Oleander x Oscarie White Oleander
male Zinedir White Oleander
female Zinette White Oleander
female Zorrana White Oleander
female Zullweta White Oleander
4/1+3

Litter G White Impression *10.11.2002
Cromwell White Oleander x Alisson White Impression
male Gary White Impression
male George White Impression
female Gabriela White Impression
female Gilien White Impression

Litter C Happy Naux *5.9.2002
Cromwell White Oleander x Pamela Happy Naux
male Claudius Happy Naux
male Cleofash Happy Naux
male Clifford Happy Naux
3/3+0

Litter U Havlův kopec *3.7.2002
Cromwell White Oleander x Cherry Chelsey Havlův kopec
female Urania Havlův kopec
female Uverette Havlův kopec
5/3+2

Litter A z Kamejku *2.7.2002
Cromwell White Oleander x Barberra White Tuvalu
male Akim z Kamejku
male Alex z Kamejku
female Agáta z Kamejku
female Ája z Kamejku
female Aneta z Kamejku
female Arleta z Kamejku
6/2+4

Litter N White Oleander *23.6.2002
Cromwell White Oleander x Polline White Oleander
male Nayland White Oleander
female Nanette White Oleander
female Nelline White Oleander
female Nicolette White Oleander
female Norrine White Oleander
5/1+4

Litter D White Tuvalu *1.6.2002
Cromwell White Oleander x Cathy Chlupatý blesk
female Domenica White Tuvalu

Litter D of Marzipan *23.5.2002
Cromwell White Oleander x Qwennadine White Oleander
male D'Artagnan of Marzipan
female Daphné of Marzipan
female Denissa of Marzipan
female Didien of Marzipan
female Dolorés of Marzipan
female Dorothea of Marzipan
6/1+5

Litter F White Impression *13.5.2002
Cromwell White Oleander x Ayla White Impression
male Frederik White Impression
female Felon White Impression
female Francis White Impression

Litter M White Oleander *8.5.2002
Cromwell White Oleander x Hurricane Heddr Oleandr
male Mahoney White Oleander
male Murdock White Oleander
female Maxinne White Oleander
female Maxwelline White Oleander
female Morrigan White Oleander
5/2+3

Litter C of Marzipan *8.5.2002
Cromwell White Oleander x Astoria of Marzipan
male Cleiton of Marzipan
male Clifford of Marzipan
female Caissy of Marzipan
female Carmen of Marzipan
4/3+1

Litter B z Města stříbra *25.3.2002
Cromwell White Oleander x Jacqueline Joy Havlův kopec
female Bibi Joy z Města stříbra

Litter E Little Imp *5.3.2002
Cromwell White Oleander x Constance Little Imp
male Edmont Little Imp
male Eliash Little Imp
male Erwin Little Imp
female Elysia Little Imp
4/3+1

Litter S Margko Viad *27.2.2002
Cromwell White Oleander x Indiana Margko
male Sentinel Boy Margko Viad
male Shamrock Margko Viad
male Smaugh Margko Viad
male Snow Ball Margko Viad

Litter D West Hell *10.2.2002
Cromwell White Oleander x Patricia Happy Naux

Litter B White Sting *16.1.2002
Cromwell White Oleander x Cinderella Little Imp
male Bob White Sting

Litter K White Oleander *0.0.2002
Cromwell White Oleander x Maeddy White Oleander
male Kittrick White Oleander
female Kwappine White Oleander
2/1+1

Litter C Witchy Maib *7.12.2001
Cromwell White Oleander x Annie Witchy Maib
female Cathie Witchy Maib

Litter J White Oleander *22.11.2001
Cromwell White Oleander x Sirrael White Oleander
female Jardinne White Oleander
female Jarmill White Oleander
2/0+2

Litter Snow Danwest *10.10.2001
Cromwell White Oleander x Qwendolline White Oleander
male Snow Danwest Hubikur
female Snow Danwest Hanta
female Snow Danwest Hmasja

Litter *
Cromwell White Oleander x Snedronningen's Sandra
female Snedronningen's Brooke Shields


 


 
2023 © Westieinfo.com