Emir zo Zlatej záhrady
male

Litter R zo Zlatej záhrady *14.3.2017
Emir zo Zlatej záhrady x Peggy zo Zlatej záhrady
male Rasty zo Zlatej záhrady
1/1+0

Litter P zo Zlatej záhrady *10.9.2016
Emir zo Zlatej záhrady x Chockie zo Zlatej záhrady
female Pavia zo Zlatej záhrady
female Polly zo Zlatej záhrady
2/0+2

Litter N zo Zlatej záhrady *29.5.2016
Emir zo Zlatej záhrady x Eimi zo Zlatej záhrady
male Nero zo Zlatej záhrady
male Norik zo Zlatej záhrady
male Noris zo Zlatej záhrady
female Nelly zo Zlatej záhrady
4/3+1

Litter M zo Zlatej záhrady *21.5.2016
Emir zo Zlatej záhrady x Elka zo Zlatej záhrady
male Monty zo Zlatej záhrady
female Maya zo Zlatej záhrady
female Meggi zo Zlatej záhrady
female Mendy zo Zlatej záhrady
female Molly zo Zlatej záhrady
5/1+4

Litter K zo Zlatej záhrady *7.3.2016
Emir zo Zlatej záhrady x Chockie zo Zlatej záhrady
male Kaiser zo Zlatej záhrady
male Koffi Zo Zlatej záhrady
female Kitty Zo Zlatej záhrady
3/2+1

Litter G zo Zlatej záhrady *4.5.2014
Emir zo Zlatej záhrady x Heidy zo Zlatej záhrady
female Gracey zo Zlatej záhrady
1/0+1

Litter D zo Zlatej záhrady *22.9.2012
Emir zo Zlatej záhrady x Peggy zo Zlatej záhrady
male Dandy zo Zlatej záhrady
male Dusty zo Zlatej záhrady
female Doris zo Zlatej záhrady
3/2+1

Litter B zo Zlatej záhrady *23.12.2011
Emir zo Zlatej záhrady x Heidy zo Zlatej záhrady
male Bungee zo Zlatej záhrady
1/1+0

Litter V zo Zlatej záhrady *21.10.2010
Emir zo Zlatej záhrady x O'Dry zo Zlatej záhrady
male Vulkan zo Zlatej záhrady
female Vesper zo Zlatej záhrady
female Via zo Zlatej záhrady
3/1+2

Litter C Grand White Korlat *10.10.2010
Emir zo Zlatej záhrady x Beverly White Crystal Gi&Gi
male Connor Grand White Korlat
female Cassie Grand White Korlat
female Cindy Grand White Korlat
female Conny Grand White Korlat
4/1+3

Litter T zo Zlatej záhrady *2.6.2010
Emir zo Zlatej záhrady x Heidy zo Zlatej záhrady
male Tristan zo Zlatej záhrady
male Tyson zo Zlatej záhrady
female Talulah zo Zlatej záhrady
3/2+1

Litter S zo Zlatej záhrady *24.5.2010
Emir zo Zlatej záhrady x Louisette White Oleander
female Stella zo Zlatej záhrady
female Sunny zo Zlatej záhrady
2/0+2

Litter R zo Zlatej záhrady *15.11.2009
Emir zo Zlatej záhrady x Heidy zo Zlatej záhrady
male Rocky zo Zlatej záhrady
1/1+0

Litter N zo Zlatej záhrady *5.1.2009
Emir zo Zlatej záhrady x Louisette White Oleander
male Nemo zo Zlatej záhrady
male Nick zo Zlatej záhrady
male Noel zo Zlatej záhrady
female Nicky zo Zlatej záhrady
4/3+1

Litter A Grand White Korlat *5.12.2008
Emir zo Zlatej záhrady x Beverly White Crystal Gi&Gi
male Aramis Grand White Korlat
male Arthur Grand White Korlat
female Aemy-Gill Grand White Korlat
female Alja-Elissa Grand White Korlat
female Ansheila Grand White Korlat
5/2+3

Litter L zo Zlatej záhrady *4.4.2008
Emir zo Zlatej záhrady x Louisette White Oleander
male Lucas zo Zlatej záhrady
female Lara zo Zlatej záhrady
female Lora zo Zlatej záhrady
3/1+2

Litter C nad Petrovickým vrchem *10.3.2008
Emir zo Zlatej záhrady x Gibbi na Hrbech
male Carlos nad Petrovickým vrchem
male Casper nad Petrovickým vrchem
male Clay nad Petrovickým vrchem
male Collins nad Petrovickým vrchem
male Cyrill nad Petrovickým vrchem
5/5+0

Litter I zo Zlatej záhrady *11.7.2007
Emir zo Zlatej záhrady x Louisette White Oleander
male I'm a Russian Prince zo Zlatej záhrady
male Ilém zo Zlatej záhrady
male Iron zo Zlatej záhrady


 


 
2021 © Westieinfo.com